Skriv artikel til Skalk

Magasinet Skalk har over 10.000 faste abonnenter og endnu flere læsere, der alle elsker arkæologi og historie. Et bedre publikum skal du lede længe efter.

Skalk er populærvidenskabelige artikler om arkæologiske fund, historie og forskning og kildestudier, der belyser Danmarks kulturhistorie. Skalk er let tilgængelig viden og kan læses af alle med interesse for Danmarks fortid. Skalk fortæller de gode og spændende historier om Danmarks kulturhistorie.

En artikel kan handle om faglige resultater fra et forskningsprojekt, ny viden fra en udgravning, et spændende fund, delresultater fra flerårigt projekt eller en lille god historie. Det kan også være en arkivgenstand med en sjov historie, som kan glæde vores nysgerrige og videbegærlige læsere.

Forfattervejledning

1. HVEM KAN SKRIVE I SKALK?
Alle med et solidt fagligt niveau og stor viden inden for et felt er velkomne til at indsende et artikeloplæg til Skalk. Artikeloplæg sendes til redaktion@skalk.dk, hvorefter redaktionsgruppen vurderer, om det passer til Skalk.

2. TIDSGRÆNSE
Tidsgrænsen for emner er fra jægerstenalder til cirka år 1915. Afstikkere mod nutiden skal begrundes. 

3. GEOGRAFI
Område eller lokalitet skal være relevant for dansk kulturhistorie. 

4. FAGLIGHED
Skalk har altid taget afsæt i arkæologien og er nært knyttet til arkæologiske netværk. Forholdet mellem arkæologi og kulturhistorie i magasinet er typisk 80/20. 

5. TEORI OG METODE
Skalk kan optage artikler, som ikke repræsenterer den gængse opfattelse af, hvad der er rigtigt eller forkert. Det kræver dog, at forfatter tydeligt redegør for artiklens præmis, eksempelvis en anden videnskab, så læseren er opmærksom på dette.

6. OMFANG
En artikel i Skalk har normalt et omfang fra en til seks sider. Til en opsat side bruges ca. 2.000 tegn inkl. mellemrum. Tekst til faktabokse indgår i beregningen.

7. STIL OG INDHOLD
Skalk er populærvidenskabelig formidling, så fagtermer undgås eller forklares. Læseren har sandsynligvis ikke din viden, så forklar det, der ikke skønnes at være almen viden.

Skalk fortæller den gode historie, det er derfor et must, at artiklerne er opbygget, så de er spændende at læse, samtidig med at faglighed og saglighed bevares.

Indledningen skal være en appetitvækker til artiklens emne og kunne fange læseren. Artiklen inddeles i mindre afsnit med rubrikoverskrifter. Målangivelser placeres så vidt muligt i tilhørende billedtekster.

Du skal være forberedt på, at din artikel vil gennemgå en redigering, der kan betyde, at passager udelades eller optimeres. Du vil naturligvis blive inddraget i processen og få den endelige artikel tilsendt til godkendelse.

Oplys gerne GPS-koordinater til brug for Skalks register.

Vigtigt: Brødteksten sendes i en Word-fil uden illustrationer.

8. ILLUSTRATIONER
Skalk lægger meget vægt på gode Illustrationer, der kan bidrage positivt til formidlingen. Er det f.eks. udgravningsfotos, må der meget gerne være personer med på billederne, så der gengives lidt action. Det er vigtigt, at du fra start af gør dig overvejelser omkring illustrationerne. Der er normalt plads til ca. én illustration per side. Det kan eksempelvis være kort, planer, genstandsfotos og tegninger.

Fotos skal være skarpe, i høj opløsning (300 dpi) og helst i farver.

Alle illustrationer sendes til os i redigerbare filformater, så vidt muligt uden indlejret tekst. Hvor det er relevant tilføjes nord-pil. Det skal tydeligt fremgå, hvor illustrationen er fra, og hvem der har copyright hertil, ellers kan den ikke anvendes. Skalk kan efter aftale hjælpe med at indhente copyright. Vi opfordrer dog til, at den er sikret på forhånd.

Skriv en kort billedtekst, der ikke ordret gentager brødteksten. Angiv mål, hvor dette er relevant. Afslut med kreditering (fotograf, museum, kilde etc.).

Det er vigtigt, at illustrationerne ikke indsættes i brødteksten, men sendes i separate filer. Husk til gengæld at indsætte figur-referencer (fig. 1) i brødteksten.

Vedlæg gerne forskellige illustrationsforslag, så vi kan formidle teksten bedst muligt.

9. AFTALE OG RETTIGHEDER
Formålet med Skalk er at øge kendskabet til arkæologi, historie og kulturhistorie i bredere kredse og gøre forskningsresultater alment tilgængelige. 

Skalk modtager din artikel og billedmateriale med henblik på optagelse i magasinet Skalk og varianter (digitale og trykte) heraf.

Ved endelig aftale om publicering af din artikel i Skalk, vil du få tilsendt et link til en forfatterkontrakt, der skal udfyldes med navn, adresse, cpr. nr. og kontonr.

Du får et honorar på DKK 500 pr. opsat side i magasinet Skalk. Der ydes ikke ekstra vederlag eller anden godtgørelse for varianter af artikel og billeder (digitale og trykte). Honoraret udbetales som B-indkomst i måneden efter udgivelsen. Dertil får du 20 frieksemplarer af Skalk.

Skalk kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle ophavsretlige krænkelser, der måtte opstå ved digitalisering af artiklen. Et år efter udgivelsesdato kan du få tilsendt en pdf, som du kan lægge på academia.edu. Du har selv ansvaret for, at alle rettigheder fortsat respekteres.

Når der er flere forfattere på en artikel bliver honorar og frieksemplarer fordelt ligeligt mellem dem.

Vi glæder os til at høre fra dig!
Jacob Buhl Jensen, direktør

KONTAKT
Redaktør Louise Mejer
lm@skalk.dk · mob: 3125 0891

Skalks redaktionsgruppe er: Xenia Pauli Jensen, Moesgaard Museum, Agnes Arnorsdottir, Aarhus Universitet, Henriette Rensbro, Nationalmuseet, Rune Iversen, Københavns Universitet, SAXO instituttet, Ole Kastholm, ROMU og Lilian Matthes, Museum Sønderjylland.

Sidst opdateret den 04.02.2024

Processen kort fortalt

1. Du fremsender et par linjer om dine tanker, eller udkast til artikel. Dit forslag vurderes af redaktionsgruppen.

2. Du indgår aftale med Skalk om din kommende artikel, herunder deadlines og den videre proces.

3. Du drøfter omfang, fagligt fokus, konkret indhold, illustrationer og fotos med redaktøren.

4. Du skriver artiklen, finder forslag til illustrationer og fremsender udkastet (Word-format) til bearbejdning hos redaktør.

5. Du får tilsendt et link til en forfatterkontrakt, som skal underskrives.

6. Herfra er det Skalk, der bestemmer opsætningen (layout), vælger titelbillede og disponerer over tekst og billeddel. Du modtager opsat artikel i pdf til godkendelse.

7. Du læser korrektur på den opsatte version.

8. Du modtager dine Skalk frieksemplarer samtidig med abonnenterne. Du må meget gerne linke til nyheden på vores Facebook-side, når Skalk udgives.

9. Du får honoraret udbetalt sidste hverdag i måneden efter udgivelsen, hvis vi har dit cpr-nr. og din bankkonto.

10. Du får måske henvendelser fra læsere og presse. Vi vil meget gerne lægge spørgsmål og svar ud på vores Facebook-side.