Skalk blev stiftet i 1957 af Harald Andersen m.fl. Skalk udsprang af Jysk Arkæologisk Selskab og Forhistorisk Museum i Aarhus. Formålet var at gøre viden om historien let tilgængelig for alle. At en historie kan fortælles bedre med en illustration end en tekst, var i 1957 nærmest revolutionerende. I første udgivelse står der: ”Skalk vil ikke træde gamle spor brede. I udseende som i indhold vil han gå sine egne veje. Museumsstøv vil være ham vederstyggeligt.”

Efter opstarten løsrev Skalk sig og dannede den selvejende institution Fonden Wormianum, Institut for kulturhistorisk oplysning. I bestyrelsen sad, udover Harald Andersen, advokat Knud Dalgaard-Knudsen, rigsantikvar P.V. Glob, professor Roar Skovmand og amanuensis Olfert Voss.

Fonden flyttede til Jelshøjvænget i Højbjerg, hvor en 800 kvm. ejendom blev opført for at give plads til nye tiltag, som forlagsvirksomhed (Wormianum), kulturrejser, salg af kopismykker, Dendrokronologisk Laboratorium og meget mere. Abonnementstallet nåede op på over 50.000 og op mod 20 ansatte havde deres gang i Højbjerg.

I efteråret 2018 igangsatte bestyrelsen en strategisk turnaround, der skulle sikre en sund økonomi, aktiviteter, der matchede nutidens behov og en stabil medlemsbase.

Fonden blev omlagt til HUB eller netværksorganisation med et lille sekretariat. Mange arbejdsgange blev digitaliseret eller outsourcet. Undervejs blev forlaget omlagt til en Kulturhistorisk webshop, hvor kunderne kan vælge mellem flere tusinde kulturhistoriske bøger fra førende forlag.

De økonomiske mål blev nået i 2020 og med udviklingen af Skalk Junior og en fornyelse af Skalk, har fonden igen en nettotilgang af medlemmer, og er godt i gang med at udvikle de aktiviteter, som skal sikre, at fonden også i fremtiden kan udbrede kendskabet til den danske kulturhistorie.

1957
STIFTELSE

Skalk blev stiftet af Harald Andersen m.fl. Skalk udsprang af Jysk Arkæologisk Selskab og Forhistorisk Museum i Aarhus (i dag Moesgaard Museum).

1966
SELVEJENDE INSTITUTION

Skalk løsrev sig og dannede den selvejende institution Fonden Wormianum, Institut for kulturhistorisk oplysning. I bestyrelsen sad, udover Harald Andersen, advokat Knud Dalgaard-Knudsen, rigsantikvar P.V. Glob, professor Roar Skovmand og amanuensis Olfert Voss

1966
EJENDOM

Fonden købte en stor grund i Højbjerg og byggede den ejendom, der frem til 2020 dannede rammen om fondens virke. Der blev bygget til ad flere omgange. De godt 800 kvm. rummede fondens aktiviteter, herunder et håndbibliotek med 4.500 bøger, pakkeri, mørkekammer, værksted, bolig til redaktøren, dendrokronologisk laboratorium og lager med plads til 1.000.000 Skalkudgivelser og 50.000 bøger.

1970'ERNE
KULTURREJSER

Fonden afholdte kulturrejser til eksempelvis Nepal, Centralasien, Grønland og Sovjetunionen. Den detaljerede guide til rejselederen inkluderer, hvordan man håndterer besværlige deltagere og benytter en telefonboks.

2018
TURNAROUND

I 2018 besluttede den daværende bestyrelse, Lise Ræder Knudsen, Mads Kähler Holst, Henning Lyngsbo, Tønnes Bekker-Nielsen og og Mogens Bo Henriksen, at gennemføre turnaround efter flere års underskud. Jacob Buhl Jensen blev ansat som direktør og ansvarshavende redaktør.

2020
FLYTNING

Fonden solgte ejendommen og flyttede til mindre kontor på Moesgaard Museum for at udvikle synergier med det faglige miljø. Alle “ikke kunderettede “-funktioner var blevet outsorcet.

2021
NY BESTYRELSE

Bestyrelsen fik ny sammensætning med Thomas Meloni Rønn (formand), Jeanette Varberg (næstformand), Lars Holten, Tønnes Bekker-Nielsen og og Mogens Bo Henriksen, at gennemføre turnaround efter flere års underskud.

2022 ...
NYT HJEMSTED

2022 videre til kontorfællesskabet SOHO i Kødbyen i København, hvor alle fondens aktiviteter i dag drives fra et lille kontor. I SOHO sidder vi i et udviklingsmiljø, der vil have en positiv effekt på fremtidig produktudvikling.

2023
SKALK JUNIOR

Det nye historiemagasin målrettet til børn udkommer for første gang.