Persondatapolitik

Fonden Skalk (tidligere Wormianum) der udgiver magasinerne Skalk og Skalk Junior (herefter Skalk), er dataansvarlig i henhold til den fælleseuropæiske Persondataforordning (Databeskyttelsesforordningen, jf. https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/lovgivning/), og Skalk sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse hermed. Inden for dette ansvar behandles modtagne data af Skalks ansatte. I det omfang data deles med andre, sker det inden for rammerne af en databehandleraftale, der beskytter dine data.

Skalk har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges. Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

Skalk opbevarer og behandler persondata i forbindelse med

1) udgivelse af Skalk og Skalk Junior. Her opbevares udelukkende persondata som fulde navn, postadresse samt mailadresse på abonnenten. Oplysningerne bruges kun til varetagelse af udsendelse af magasinet til abonnenten og til kommunikation mellem Skalk og den enkelte abonnent. Vi opbevarer disse oplysninger så længe det er relevant for dels varetagelsen af kontrakten mellem Skalk og abonnenten (for 10 årsabonnenter 10 år), dels regnskabsmateriale i op til 5 år herefter til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

2) Skalks webshop. Når du køber et produkt via vores webshop på hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, som navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, leveringsønsker til. Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab.

3) ved udsendelse af Skalks nyhedsbrev. Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn og din mailadresse. Formålet er at kunne levere nyhedsbrev til dig. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrev enten ved at kontakte Skalk eller benytte frameldingslinket i nyhedsbrevet. Dine oplysninger slettes automatisk og opbevares derfor ikke herefter.

4) Cookies på hjemmesiden. Se nedenfor.

Modtagere af personoplysninger – databehandlere

Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af Skalks hjemmeside, bogføring, udsendelse af Skalks nyhedsbreve, analyser af websitetrafik v.hj.af Google Analytics, samt ved udsendelse og distribution af Skalk, hvilke er Distribution Plus og Post Nord. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

Hvad er dine rettigheder i forhold til dine persondata?

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

Indsigtsret Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til kontakt@skalk.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

Berigtigelsesret – Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med køb eller oprettelse af kundeprofil, har du selv mulighed for at korrigere via log-in til din brugerprofil.

Sletningsret – I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

Indsigelsesret – Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser.

Ret til at tilbagekalde samtykke – Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til den profilering, der foretages af dig som abonnement. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på kontakt@skalk.dk

Klageret -Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 3319 3200, https://www.datatilsynet.dk/kontakt/

Cookies- og privatlivspolitik
Vi bruger cookies til statistik på vores hjemmeside www.skalk.dk. Klikker du videre på siden ved oplysningen om, at vi anvender cookies, så accepterer du, at der sættes cookies til dette formål.

Hvad er en cookie? En cookie er en fil, som browseren lægger på din computer. Den gør det muligt at genkende din computer og huske valg, du tidligere har truffet på hjemmesiden, eksempelvis sprogvalg. En cookie kan ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder, som kan variere alt efter, hvilken type cookie der anvendes. Cookies fornyes efter hvert nyt besøg, du foretager på hjemmesiden. En cookie kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor eller om din computer bruges af en eller flere personer. Hvis du giver personlige oplysninger til hjemmesiden, kan en cookie dog anvendes til at huske dig til næste gang, du besøger hjemmesiden.

Hvad bruger vi cookies til? På www.skalk.dk indsamler vi en række oplysninger om dig, din computer og din adfærd. Oplysningerne bruger vi til statistik og målrettet markedsføring.

Sådan sletter du cookies  Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

Websitet indeholder cookies fra denne tredjepart: Google.

Indsigt og klager Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: kontakt@skalk.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet https://www.datatilsynet.dk/.

Hvordan kontakter du Skalk vedrørende persondatasikkerhed?

Fonden Skalk, Flæsketorvet 68, DK-1711 København V
kontakt@skalk.dk
+45 8627 3711