Skalk redaktionen

Redaktøren har fokus på at gøre resultaterne af fagligt videnskabeligt arbejde let tilgængeligt og spændende for Skalks læsere. Redaktøren giver sparring til forfatterne, blandt andet med at skabe fokus og lave en rød tråd gennem artiklen. Redaktøren indgår ligeledes i Skalks redaktionsgruppe.

Redaktionsgruppen har et stort netværk blandt faglige kolleger i det museale og universitære miljø. De har øje for den gode historie og bidrager til at kvalificere artikler til Skalk. Gruppens medlemmer har fokus på Skalks faglighed. De giver faglig sparring til redaktøren, så Skalks indholds- og genremæssige kvalitet til stadighed sikres og udvikles.

Louise Mejer, redaktør.

Jeg er cand.mag. i klassisk arkæologi og museologiske studier og har mange års erfaring som redaktør inden for kultur, arkæologi og historie, blandt andet fra Tidsskriftet Sfinx og Forlaget Meloni. Jeg arbejder meget med helheden i formidlingen, herunder koblingen af tekst og illustrationer. Artiklerne skal være let tilgængelige og forfatters begejstring for emnet må gerne skinne igennem.

 lm@skalk.dk
+45 3125 0891

Agnes S. Arnórsdóttir

Jeg er lektor dr.phil. ved Institut for Kultur og Samfund, Afdeling historie. Faglig fokus på vikingetid og middelalder, særlig kulturhistoriske emner. Jeg har arbejdet særlig meget med kønshistoriske emner, som ægteskab familieliv samt erindringskultur i middelalder og tidlig moderne tid. Arbejder med forskning og undervisning ved Afdeling for historie Aarhus Universitet. Har i min studietid på Island deltaget i redaktion af formidlende tidsskrifter indenfor historiefaget, hvor blandt andet vi brugte Skalk som et forbillede. Er også i redaktionen til tidsskriftet TEM

Henriette Rensbro

Jeg er museumsinspektør på Nationalmuseet, Middelalder, Renæssance og Numismatik. Siden 2004 har mit forskningsområde været kirkearkæologi med vægt på fagudvikling og metode. I mit daglige arbejde som udførende kirkearkæolog og kirkekonsulent anvender jeg mine og kollegers forskningsresultater og jeg er selv med til at indsamle kilder til forskning. Tidligere har jeg arbejdet med borge og desuden bygningskonstruktioner baseret på analyser af stolpehuller.

Lilian Matthes

Jeg er museumsinspektør på Museum Sønderjylland – Arkæologi og har de sidste 20 år haft bronzealderen som mit forskningsområde – her især social struktur, kulturlandskab, tro og materialitet. Jeg har siden 2011 været medlem af redaktionen på tidsskriftet Arkæologi i Slesvig, der formidler arkæologi på tværs af den dansk-tyske grænse, og jeg har et godt netværk i det nordtyske og ved lidt om, hvad der rører sig af spændende projekter i vores del af landet. Desuden har jeg været med til at skrive SLKS arkæologiske strategi for bronzealder, hvilket var både spændende og sjovt. Ellers er jeg museumsinspektør med liv og sjæl og vil gerne formidle mit fag, især de små historier om folk, som kan levendegøre fortiden.

Ole Thirup Kastholm

Jeg er forhistorisk arkæolog, og arbejder som museumsinspektør ved ROMU. Som museumsarkæolog kommer man vidt omkring i sit fag, og jeg har beskæftiget mig med emner og fund fra sten- bronze- og jernalder såvel som historisk tid. Jeg er særligt optaget af oldtidens søfart. Ikke bare skibene som tekniske objekter, men deres udvikling set i sammenhæng med forandringer i samfundet. Jeg beskæftiger mig med et bredt perspektiv, der både omfatter bronzealderens interregionale netværk og skibets betydning for dannelsen af kongemagt i yngre jernalder. Det er essentielt for mig, at vores viden om fortiden ikke forbeholdes museumsmagasiner og snævre videnskabelige artikler, men også bliver luftet ude i den virkelige verden. I min optik sker det bedst, når fagfolk selv beretter om deres resultater. Derfor er det en stor fornøjelse at få lov til at være med til at lave Skalk.

Rune Iversen

Jeg er adjunkt i arkæologi og ansat ved SAXO-instituttet på Københavns Universitet, hvor jeg forsker og underviser i yngre stenalder og bronzealder samt arkæologisk udgravning, dokumentation og analyse. Min forskning er hovedsageligt fokuseret omkring det tredje årtusinde f.Kr., og relationen mellem de forskellige arkæologisk definerede kulturgrupper, neolitisk kunst samt kombinationen af arkæologi og sprog (arkæolingvistik) i afklaringen af yngre stenalders migrationsmønstre og kontaktnetværk. Siden 2016 har jeg været medredaktør på tidsskriftet Danish Journal of Archaeology. Jeg er optaget af at formidle arkæologisk forskning til fagfæller, studerende og den brede offentlighed, hvorfor jeg straks takkede ja til tilbuddet om at indgå i Skalks redaktionsgruppe.

Xenia Pauli Jensen

Jeg er ph.d. i forhistorisk arkæologi og seniorforsker på Moesgaard Museum. Mit videnskabelige fokusområde er indenfor kult, krig og kontakter i den ældre jernalder. Jeg har især beskæftiget mig med de store våbenofre fra jernalderen og forbindelser til Romerriget, men interessen for krig og krigsteknologi har ført mig til at undersøge magt og visualisering af magt i mange andre sammenhænge, f.eks. politisk, religiøst og militært. Jeg har deltaget i og arrangeret seminarer og konferencer, undervist på universitetet og har nydt at redigere bøger og artikler – både fagligt og populært. Udstillingsarbejdet står mit hjerte særlig nær, f.eks. havde jeg det faglige ansvar for udstillingen af våbenofferfundet fra Illerup Ådal på Moesgaard Museum.