Bestyrelse

Bestyrelsen i Fonden Skalk bestyrelse består pr. 13. oktober 2021 af:

• Thomas Meloni Rønn, forlagschef, Forlaget Meloni (Formand)
• Jeanette Varberg, museumsinspektør på Nationalmuseet (Næstformand)
• Dorthe Chakravarty, historiker og journalist, freelance historiker
• Lars Holten, direktør for SAGNLANDET LEJRE – Historisk-Arkæologisk Forsknings og Formidlingscenter
• Mogens Bo Henriksen, museumsinspektør på Museum Odense
• Tønnes Bekker-Nielsen, lektor på SDU

Dorthe Chakravarty

Jeg er historiker og journalist. Efter nogle år i musikbranchen, blandt andet som pressechef, begyndte jeg at læse historie og blev cand.mag. i historie og dansk. Derefter fulgte syv år som vært og tilrettelægger af DR/P1s ugentlige historieprogram Alle Tiders Historie. Nu er jeg freelance historiker og journalist og laver podcasts, skriver bøger og holder masser af foredrag. Jeg har bred medieerfaring og arbejder dagligt med at forene det bedste fra min akademiske baggrund med alt det gode fra journalistikken

Jeanette Varberg

Jeg er uddannet mag.art. i forhistorisk arkæologi fra Aarhus Universitet i 2006, museumsinspektør ved Moesgaard Museum 2007-16 og arbejder i dag som museumsinspektør ved Danmarks og Middelhavslandenes Oldtid på Nationalmuseet. Jeg har en bred erfaring med forlags- og avisbranchen fra bestyrelser, egne avisudgivelser og jury-arbejde. Derudover er jeg forfatter med en lang række faglitterære publikationer bag mig, bl.a. Viking. Ran, ild og sværd udgivet på Gyldendal i 2019.

Lars Holten

Jeg er mag.art. i Forhistorisk Arkæologi fra 1997 og jeg har siden 2000 været direktør for SAGNLANDET LEJRE – Historisk-Arkæologisk Forsknings og Formidlingscenter. Til daglig arbejder jeg med projektudvikling, forretningsudvikling, ledelse, økonomistyring og fundraising. Jeg har erfaring fra diverse bestyrelser, styregrupper og samarbejdsprojekter vedrørende turisme-, nationalpark-, kultur- og sciencecenter-udvikling.

Mogens Bo Henriksen

Jeg er ph.d. i forhistorisk arkæologi og museumsinspektør ved Museum Odense. Mit særlige forskningsområde er jernalderens grave og gravpladsen som scene for aktiviteter med relation til ligbrænding og begravelser. Andre forskningsområder er deponeringer af guld i landskabet i jernalderen samt jernalderens og vikingetidens værkstedspladser. Dertil kommer en række studier, der tager udgangspunkt i metaldetektorfund. Udover fagartikler har jeg skrevet en lang række populærvidenskabelige artikler om arkæologiske og kulturhistoriske emner

Thomas Meloni Rønn

Jeg er uddannet historiker fra SDU, hvor jeg skrev speciale om kejser Konstantin den Store. Jeg har altid været klar over, at jeg ikke skulle vælge forskningsvejen, og havde en drøm om at blive gymnasielærer, men i stedet endte jeg på formidlingsvejen, hvor jeg efterhånden har skrevet mere end 50 bøger, primært om historiske emner. I 2008 grundlagde jeg mit eget forlag, Meloni, hvor fokus er på undervisningsmaterialer til grundskolen, og jeg har i mange siddet i bestyrelsen i Brancheforeningen for undervisningsmidler. I Skalk bidrager jeg særligt med min viden om de yngre målgrupper, produktudvikling og hvordan vi fastholder en økonomisk bæredygtig udvikling.

Tønnes Bekker-Nielsen

Jeg er kandidat fra Aarhus Universitet i historie og kunsthistorie og dr.phil. fra Syddansk Universitet. Efter kandidateksamen var jeg ansat som redaktør på det populærarkæologiske tidsskrift Sfinx og gennem femten år direktør for Aarhus Universitetsforlag. Siden 2000 har jeg været lektor i antikkens historie ved Syddansk Universitet. Mine forskningsinteresser spænder vidt, fra romersk fiskekonserves og antikkens økohistorie over tyrkisk heltedigtning til danske gravindskrifter fra 1700-tallet, men med hovedvægt på oldtiden og den tidlige middelalder. For tiden er jeg engageret i udforskningen af Neoklaudiopolis, en oldtidsby i Lilleasien. Min seneste bog, Sparta – magten og myten, udkom på Syddansk Universitetsforlag i 2020.