Fonden Skalk er en erhvervsdrivende fond med det almennyttige formål at udbrede kendskabet til Danmarks fortid, arkæologi og kulturhistorie.

Formålet opfyldes ved at udgive de populærvidenskabelige magasiner Skalk (1957) og Skalk Junior (2023). Desuden drives Kulturhistorisk webshop (2019) med tusindevis af bøger om historie.

Fondens ambition er at være stedet, hvor du naturligt søger og får viden om Danmarks historie – på rette tid, sted og form.

Magasinerne Skalk og Skalk Junior finansieres af abonnementer og Bladpuljen yder tilskud til udsendelse af magasinerne. Fonden er uafhængig af kommercielle interesser.

Fonden følger anbefalingerne fra Komiteen for god Fondsledelse jf.: 1.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.4.1. og 2.6.2. Bestyrelsen følger ikke 2.5.1, 2.5.2, 2.6.1, 3.1.1 og 3.1.2.