Donationer og gaver

Skalk har været en fast følgesvend gennem livet for rigtig mange mennesker.

Hvis du går i tanker om at donere eller testamentere et beløb til fondens virke, er du meget velkommen til at kontakte direktør Jacob Buhl Jensen, +45 3125 0603 for en uformel snak herom.

Gaver anvendes i overensstemmelse med fondens formål. Fondens arbejde finansieres i øvrigt primært via abonnementer.

Det er fondens mission at udbrede kendskabet til kulturhistorien, med en bred baggrund af tilgrænsende videnskaber, ved at gøre dens forskningsresultater alment tilgængelige. 

Gaver og donationer anvendes til at opfylde Skalks vision om at være stedet, hvor man naturligt søger og får viden om Danmarks forhistorie – på rette tid, sted og form.