Skriv artikel til Skalk Junior

Skalk Junior er et magasin om dansk kulturhistorie og arkæologi for børn i alderen 8-13 år. Det udkommer fire gange årligt og sælges i abonnement og i museumsbutikker i hele landet.

Magasinet giver læserne en forståelse af, hvor vigtigt det er at vide noget om vores fortid, hvor vi kommer fra, og hvordan historien har indflydelse på vores samtid.

Med Skalk Junior får børn større indsigt i fortiden og bliver bedre til at sortere i de mange informationer, de støder på i hverdagen. Med andre ord styrkes deres kritiske tilgang til viden, herunder historieforfalskning og fake news.

Artiklerne skrives normalt af fagfolk men i børnehøjde og på børnenes præmisser.

Alle med solid faglig viden om et felt er velkomne til at indsende et forslag til en artikel.

Det kan handle om resultater fra et forskningsprojekt, ny viden fra en udgravning, et spændende fund, delresultater fra flerårigt projekt eller en lille god historie. Det kan også være et dokument, et maleri eller en genstand med en sjov historie. 

Skriv til Skalk Juniors redaktør Majken Astrup: ma@skalk.dk.

Forfattervejledning

SAMARBEJDE
Din artikel gøres klar til målgruppen i et tæt samarbejde med vores redaktør Majken Astrup, som står for redigering og tilpasning. Den gode historie trækkes frem, sproget gøres let og tilgængeligt for læserne og billedsiden tilpasses, så artiklen fremstår som en flot og indbydende helhed.

VÆR SÆRLIG OPMÆRKSOM PÅ
Dine læsere er 8-13 år gamle. De kan læse og er som udgangspunkt nysgerrige, men de er ikke nødvendigvis vant til fagtekster.

Gør sproget let. Undgå lange og snirklede sætninger. Ismer, perioder, begreber mv. skal måske omskrives eller forklares. Hvis du er i tvivl, så prøv at læse teksten højt. Snubler du undervejs, eller glider det? Hvis du har et barn i nærheden, så lad ham eller hende læse teksten. Går din pointe igennem? Kan læseren holde opmærksomheden?

Overvej om din artikel kan få en vinkel. Kan du have ét fokus i artiklen? Én pointe, som skal leveres klart og tydeligt til læseren?

SKRIVEPROCESSEN
Start artiklen med en fængende overskrift.

Skriv herefter en underrubrik på maks. tre linjer, som indfanger essensen i din artikel.

Inddel gerne artiklen i afsnit og brug mellemrubrikker til at give hvert enkelt afsnit en overskrift. Brug appellerende ord, der giver lyst til at læse videre.

Brug faktabokse til at forklare svære ord eller begreber.

Husk endelig at sende 2-4 gode illustrationer med. De er centrale for læserens oplevelse. Skriv meget gerne forslag til billedtekster og krediter dem, der har ophavsretten til billedet. Husk at sikre dig, at billederne må blive brugt som artikler i Skalk Junior.

Omfanget på din artikel er typisk 2.500 anslag (inkl. mellemrum), medmindre andet er aftalt med redaktøren.

AFTALE OG RETTIGHEDER
Skalk Junior modtager din artikel og billedmateriale med henblik på optagelse i magasinet Skalk Junior og varianter (digitale og trykte) heraf. Ved endelig aftale om publicering af din artikel i Skalk Junior, vil du få tilsendt et link til en forfatterkontrakt, der skal udfyldes med navn, adresse og e-mailadresse. 

TAK FOR DIT BIDRAG
Der udbetales ikke honorar til forfattere i Skalk Junior, men som tak for dit bidrag, vil du modtage et par eksemplarer af den færdige udgivelse.