Skalk Junior i undervisningen

Skalk Junior er et populærvidenskabeligt historiemagasin, der er udviklet til at give børn glæde ved at få mere viden om vores forhistorie.

Der er stor variation i form og indhold, fra små notitser med nyttig viden om f.eks. runer, over artikler om alt fra Danmarks første mennesker til seriøst legetøj fra Grønland, til tema om hekse og klimaforandringer.

Skalk Junior er derfor også et oplagt supplement til historieundervisning i 3.-5. klasse.

Vi arbejder i øjeblikket på at udvikle undervisningsmaterialer, der både kan anvendes selvstændigt og indgå i samspil med andre materialer. En række skoleklasser har meldt sig på banen til at teste materialerne.

Principperne for undervisningsmaterialer med Skalk Junior skal:
– Inkludere bevægelse
– Inkludere lokalitet i nærområdet, så børnene kan opleve historien
– Kunne bruges direkte i undervisning uden forberedelse

Du er velkommen til at kontakte Jacob Buhl Jensen på jbj@skalk.dk, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til Skalk Junior og undervisning.