Vibjergensere

Den ældste form af navnet Viborg er Vibjerg, og da forleddet i dette ord utvivlsomt er »vi« i betydningen helligdom, er det almindeligt antaget, at byen er opstået omkring et ældgammelt hedensk kultsted, en centralhelligdom for landsdelen. Hedenskabets ophør må, rent forretningsmæssigt, have været smerteligt for den nordjyske købstad, men byen mistede ikke sin betydning, den vedblev at være et samlingssted - for Nørrejylland og for hele riget. På landstinget blev der afsagt domme og truffet vigtige beslutninger, kongevalg og kongehyldninger fandt sted her, bispesæde blev oprettet, der byggedes domkirke.

Af Jens Vellev

Log ind eller opret en konto og tilmeld dig nyhedsbrevet for at læse denne artikel.