Uholdbare tatoveringer

En karakteristisk lille familie af småredskaber findes nu og da i danske bronzealdergrave. Ofte er kun en eller to af genstandene til stede, men i et enkelt tilfælde er de alle fundet samlet, anbragt på en fælles bøjle. Lignende sæt er fundet uden for Danmarks grænser, så der er ingen tvivl om genstandenes samhørighed.

Af Lennart Edelberg

Der er fire genstande: En pincet, en slags ske med et ganske lille blad. et redskab, der er kløftet i den ene ende og en syl eller nål. Tidligt blev man klar over, at der måtte være tale om toiletredskaber, værktøj til legemets røgt og pleje. Pincetten tænkte man sig anvendt til at plukke skæghår ud, altså som supplement til rageknivens måske ikke altid lige effektive arbejde. Skeen kunne bruges til at grave sig i øret med, og i det kløftede redskab havde man en udmærket neglerenser. Sylen bedømtes til at være en tatovernål. Det sidste er måske lidt overraskende. Tatovering hører jo almindeligvis ikke med til morgentoilettet.

Teorien om tatovernålen blev fremsat i slutningen af forrige århundrede og går igen i den nyeste litteratur. Mon det ikke er på tide at tage bronzealdermandens tatovering op til revision?

Vi begiver os til det fjerne Nuristan, hvor vi før har været med Skalk. Det er måske for meget sagt, at enhver nuristaner med respekt for sig selv bærer et lignende sæt redskaber i en snor om halsen; men både her og i andre egne af Afghanistan er de ganske almindelige. Jeg har selv engang købt sådan et sæt i Kabuls bazarer og foræret det til en franskmand - med huller i tænderne.

For nu er vi ved sagens kerne. »Tatovernålen« er en tandstikker - dette så nyttige og hyggelige, men i Danmark for tiden så foragtede, apparat. Ikke engang vore bronzealderforfædre under vi åbenbart at få kødtrevlerne pillet ud af tandmellemrummene.

Hvad bestemmelsen af de øvrige redskaber angår, er der intet at indvende; blot må det bemærkes, at pincetten også kan bruges til at fjerne madrester fra tænderne, når tandstikkeren ikke slår til. I øvrigt må det tilføjes, at de små toiletsæt findes udbredt over store dele af kloden, hvad den etnografiske litteratur vil kunne bevidne.

Billede

Fig. 1: Danmark, bronzealder (til venstre). Afghanistan, nutid (til højre).