Trelleborg

Stednavnet Trelleborg fik interesse og aktualitet ved opdagelsen af vikingeborgen ved Slagelse. Ved den lejlighed blev navnet underkastet en indgående undersøgelse af Gunnar Knudsen, der tolkede det slet og ret som "Trællenes borg", en borg der på en eller anden måde har relation til trælle, ejes af dem, tjener til ophold for dem, er bygget af dem eller lignende. I den seneste tid er interessen for navnet genoplivet gennem artikler af Axel Steensberg og Nils Lunn i sidst udkomne numre af henholdsvis Budstikken og Kumi. Steensberg mener, at det er vikingehusenes karakteristiske stolpeomsætning (tralværk), der har givet borgen navn. Lunn slutter sig i hovedsagen til denne teori. men mener ud fra militærtekniske betragtninger, at det navngivende tralværk må være voldens palisader. Til disse nyere tydninger kommer en ældre, der antager, at "Trojaborg" er den oprindelige form af navnet, der altså skulle have rod i den homeriske sagnverden.

Af Henrik Herschend

Log ind eller opret en konto og tilmeld dig nyhedsbrevet for at læse denne artikel.