Trællen

Sangen om Rigs vandring er bevaret i et islandsk håndskrift fra 1300-årene. Digtet, der nedenfor gengives (forkortet) i Martin Larsens oversættelse, har muligvis Norge som hjemsted. Tilblivelsestiden er usikker; men antagelig ligger der lange tiders mundtlig overlevering forud for nedskrivningen.

Af Harald Herdal

Log ind eller opret en konto og tilmeld dig nyhedsbrevet for at læse denne artikel.