Trælborg

Stednavnet Trælborg eller Trælleborg forekommer 25 steder i landet, og i mere end en fjerdedel af disse tilfælde optræder det i forbindelse med et voldsted. Kun sjældent bliver imidlertid sådanne anlæg undersøgte. Første gang det skete var i 1934, da udgravningen af Trelleborg ved Slagelse blev påbegyndt, indirekte foranlediget af lokale planer om at bruge pladsen inden for volden som dirttrackbane. Igennem de følgende otte år blev det store militæranlæg fra vikingetiden udgravet: en ringvold, 175 m i diameter og inden for den 16 langhuse i grupper med fire i hver.

Af Olfert Voss

Log ind eller opret en konto og tilmeld dig nyhedsbrevet for at læse denne artikel.