Titel mangler

Som alle gamle byer hviler også Aalborg på tykke lag af sort kulturjord, hobet op i århundredernes løb og med indhold af mangt og meget. I fyld opgravet på Budolfi Plads er fremkommet ikke mindre end 30.000 genstande efterladt af skiftende tiders borgere.

Af Paul H. Rasmussen

En af disse genstande var en lille vægt af støbt bronze. Hvor gammel den er kan ikke afgøres med sikkerhed, men antagelig hører den, ligesom størsteparten af de øvrige fund, til i perioden 1550-1650. Man kender tre vægttyper: skålvægten, bismeren og seigeren. Denne er en seiger.

Seigeren er en møntvægt, og det særlige ved den er, at den er indrettet til at veje en ganske bestemt vægt og ingen anden. Som billedet viser, består den af en vægtstang, hvis ene ende er affladet. Her anbringes mønten, som altså skal have en ganske bestemt vægt for at kunne bringe stangen i balance. Er den for tung, falder den af vægten.

Når man i middelalder og renaissance udmøntede sølv, krævede loven, at det antal mønter, som svarede til een mark sølv, også tilsammen skulle have een mark sølvs vægt (200-230 gram). Tekniske mangler ved fremstillingsmåden gjorde, at de enkelte mønter, uanset at de havde samme pålydende værdi, ofte blev af højst forskellig vægt. Vægtafvigelsen kunne være helt op til 100 %; men deri var der altså intet ulovligt, når blot den samlede vægt var overholdt At finde frem til overvægtige mønter og indsmelte dem kunne følgelig være en god forretning, og her var seigeren et nyttigt hjælpemiddel. Denne måde at tjene penge på var dog ikke velset af myndighederne. I Tyskland blev den bedømt som falskmøntneri og straffen kunne være døden. I Norden var den vistnok ikke forbudt, men det hænger muligvis sammen med, at mønterne her var af for ringe lødighed, eller at de alle var undervægtige.

Seigeren har dog antagelig også været brugt som lovligt justerapparat - f.eks. på Island, hvor der i Grågås konungsbog (ca 1250) nævnes en lögpundari - en lovvægt, efter beskrivelsen sikkert en seiger.

Aalborg-seigeren er sammenklappelig og angiver en vægt på ca 1 3/4 gram. Der findes i Danmark kun eet tilsvarende stykke, hvorimod museet i Oslo har to små vægte, som efter deres funktion må bestemmes som seigere. Både Oslo og Aalborg havde livligt handelssamkvem med Tyskland, så det kan tænkes, at seigerne har været brugt til afvejning af tyske mønter. Brugerne kan have været tyske vekselerere, som på denne måde har omgået deres hjemlands strenge love.