Ta’ til Tustrup!

Trods mere end 100 års arkæologisk gravningsvirksomhed hænder det endnu, at man støder på ukendte former for oldtidsminder. Således afdækkedes ved Tustrup i sommeren 1954 en stenbygget kultbygning - et tempel - fra stenalderen. Det ligger i centrum af en halvbue beskrevet af tre stengrave: Et fritstående dyssekammer, en jættestue med bikammer og en runddysse. Tempelfundet førte med sig, at Forhistorisk Museum lod alle gravene på pladsen udgrave og restaurere. Undersøgelserne viste, at hele pladsen var anlagt samtidig for mere end 4000 år siden i begyndelsen af jættestuetid. Efter restaureringen er den lynggroede terrasse, hvorpå gravpladsen ligger, blevet fredet, så alt nu får lov at ligge uberørt, som et storslået monument over de første danske bønders omsorg for deres døde. Vil De besøge gravpladsen, stands da op ved 13 km. stenen på vejen mellem Allingåbro og Fjellerup. Overfor den går en sti ned gennem granplantagen, over ådalen og videre op til terrassen, hvor gravene og templet ligger.

Af P. Kjærum

Log ind eller opret en konto og tilmeld dig nyhedsbrevet for at læse denne artikel.