Svenskegravene

Da en flok studenter fra Aarhus Universitet sammen med Jens Raben og Jørgen Slettebo fra Sønderborg Museum samt undertegnede dette forår tog fat på udgravningen af en gruppe småhøje ved Nygård i Als Nørreskov, mødte den lokale presses repræsentanter allerede første dag op og spurgte, hvad vi ventede at finde. De fik svaret: lidt brændte ben, trækul og nogle jernklumper, og de blev højligen forbavset. At begynde en udgravning med så ringe udsigter var ubegribeligt, og endnu mere, at det efterhånden som afdækningen af højene skred frem, virkelig viste sig at holde stik. Men vi havde vor viden fra udgravningen af en lignende gravplads, Svenskegravene kaldet, i Havrekobbel sydligere i Nørreskoven. Den blev undersøgt i 1951 i et fornøjeligt samarbejde mellem svenske og danske studenter fra Uppsala, Lund og Aarhus universiteter. At højene i Havrekobbel hed "Svenskegravene" var jo en direkte opfordring til samarbejde, men det var vel en skuffelse for alle, at udbyttet af oldsager var så ringe, og at ingen svenske sager lå i gravene og kunne motivere navnet. Det må være en langt senere tilføjelse fra de århundreder, hvor svensken hærgede i Danmark under gentagne krige.

Af P.V. Glob

Log ind eller opret en konto og tilmeld dig nyhedsbrevet for at læse denne artikel.