Svend

»Han døde den 30. oktober i sit 26. år som biskop og blev ført over til klosteret med stor hæder - og jordfæstet foran den hellige jomfru Marias højalter«, - fortæller Øm klosterkrønike om et dødsfald år 1191. Cistercienserklosteret ved Mossø var da endnu ungt; knap 400 år senere, efter reformationen, blev det nedrevet, og i de følgende århundreder henlå det som en mere og mere udvisket ruin. 1910 påbegyndtes udgravningen, men først i 1941 nåede man frem til det sted, krøniken omtaler, alteret i klosterkirkens højkor, og fandt her en muret grav, hvori lå skelettet af en mand med sølvkors, guldring og stumper af en guldindvævet bispekåbe. Graven og dens indhold henligger nu glas overdækket i ruinparken. Her ses da med rimelig sandsynlighed de jordiske rester af Århusbispen Svend.

Af Harald Andersen

Log ind eller opret en konto og tilmeld dig nyhedsbrevet for at læse denne artikel.