Straffen

I lokale sagn og overleveringer, som blev optegnet, mens tid var, støder man meget ofte på beretninger om, hvad der overgik mennesker, som gravede i høje. Sikkert er det, at frygten for det straffende troldtøj har reddet mange af vore oldtidsminder fra ødelæggelse, men lige så sikkert, at højfolkets beskyttelse ikke altid slog til. En heldigt gennemført højrydning måtte svække respekten for de underjordiske. Gik det galt - og det skete jo - var virkningen til gengæld stærk. Herom har Marius Saaby fra Tårup ved Auning noget at fortælle:

Af Redaktionen

Billede

Fig. 1: Af Stig Holsting.

»For over hundrede år siden blev der bygget en vindmølle i Drammelstrup, og da hentede man sten i »Dværg-Dos« til at mure fundamentet af. En møllersvend hjalp til med at grave de store sten ud, men da skred en af dem og væltede ned over ham, og han mistede livet. Først mange år efter denne ulykke, nemlig i 1908, blev stenbrydningen genoptaget. Da man fjernede en af stenene, fandt man under den en knækket skovl. Det var den stakkels møllersvends redskab, der havde ligget begravet her i alle disse år«.

Et fund fra England fortæller en lignende historie. Ved udgravning af Avebury-monumentet (et anlæg i slægt med Stonehenge) fandtes under en af de store omvæltede sten skelettet af en mand, med brud på bækkenet og, muligvis, brækket hals. Ved hans side lå en saks og forskellige andre jerngenstande, som antyder, at han har været barber eller måske skrædder, og sammesteds fandtes sølvmønter, der henviser dødsfaldet til årene 1320-25. På det tidspunkt har man åbenbart villet skaffe sig af med de store sten, som generede dyrkningen, og har gjort det ved at vælte dem ned i huller, som man gravede ved siden af stenene. I det her omtalte tilfælde er faldet sket for tidligt, og stenen har dræbt graveren. Noget forsøg på at få ham fri synes ikke at være gjort. Der lå han. Hullet blev kastet til. Det er tænkeligt, at begivenheden har, om ikke standset, så dog forsinket Avebury-monumentets ødelæggelse.

Lykkeligvis synes højfolkets vrede ikke at være rettet mod arkæologer. De underjordiske myndigheder må have indset, at disse ikke er ude på at ødelægge oldtidsminderne, ja at det forholder sig tværtimod.