Skuldelev i Skalk

Fundet af de fem vikingeskibe i Roskildefjorden ved Skuldelev har fra første færd været fulgt her i bladet. Den undersøiske udgravning, der dannede optakten, fandt sted i 1957 og var omtalt i samme årgangs nr. 3 under titlen Dronning Margrethes skib. Gennem mange år havde man vidst, at et af fjordens sejlløb, den såkaldte Peberrende, var spærret med en stendæmning, og det var bekendt, at der nu og da dukkede skibsdele frem mellem stenene. Af den stedlige befolkning blev dette fortidsfænomen som så mange andre lagt på dronning Margrethes brede skuldre, men i arkæologiske kredse opklaredes det efterhånden, at vragresterne måtte være langt ældre, og det var det, som foranledigede frømandsundersøgelsen i 1957. Den bekræftede nydateringen: vikingetid og gav i det hele taget blod på tanden. Da vi næste gang hører om Skuldelev-skibene (det er i nr. 4, 1959), er det ene skib blevet til seks. Det står nu klart, at skal fundet undersøges og bjærges forsvarligt, må findestedet, der heldigvis er meget lavvandet, indhegnes med en spunsvæg og tørlægges.

Af Redaktionen

Log ind eller opret en konto og tilmeld dig nyhedsbrevet for at læse denne artikel.