Skatten fra Rom

Offerfundet i Illerup ådal ved Skanderborg blev udgravet 1950-56. Det er et af de seks store mosefund, hvis mængder af ofret krigsbytte kaster glans over vor jernalder. Blandt de mange hundrede genstande, som blev draget frem af jorden, må en samling romerske sølvmønter sættes højt på ranglisten. På billedet nederst ses tre af fundets 19 mønter liggende på plads i jorden mellem jernsager (knive, sværd, skjoldbeslag m.m.). De fleste mønter blev fundet under de to skjoldbuler.

Af Harald Andersen

Mønterne stammer fra tiden 64-183 efter Kristus. På to undtagelser nær er samtlige romerske kejsere fra dette tidsrum repræsenteret. Et århundrede af det romerske verdensriges historie toner frem af mosejorden.

Om de samtidige forhold i Norden ved vi ikke så god besked. Ingen skriftlige kilder fortæller om de kampe, som danner baggrunden for de fire ofringer, der har fundet sted i ådalen. Mønterne hjælper os til at tidsfæste den ene af dem, den ældste. De siger os, at ofringen har fundet sted efter år 183 (fig. 1).

Billede

Fig. 1. Nero: den berygtede kejser. Hans selvmord afslutter en periode med svage regenter. Nu følger Romerrigets store århundrede, ("de gode kejsere"). I Neros tid brænder Rom. Vespasian: feltherre af jævn familie, genopretter ordenen og nedkæmper oprør ved nordgrænsen. Sønnen Titus tugter jøderne, ødelægger Jerusalem. Colosseum bygges. Titus: naturkatastrofe ved Vesuv. Domitian: Titus' bror, dygtig men forhadt; myrdes. Han udvider riget mod nord (nuv. England og Sydtyskland). Mellem Rhinen og Donau bygges grænseværn (limes). Nerva: en jurist på tronen. Trajan: general fra provinsen. Riget når nu sin største udstrækning. En af Illerupfundets Trajanmønter har indskriften: GER.DAC.PARTHICO. til minde om sejre over germanere, dakere og partere. Trajansøjlen rejses for sejren over dakerne. Hadrian: general, Trajans slægtning og adoptivsøn. Han opgiver erobret land, men styrker grænsebefæstningerne — bygger således "Hadrians mur" tværs over Nordengland. Hans hustru Sabina ses afbildet på en af Illerupmønterne. Antonius Pius: romersk embedsmand, ved adoption udpeget af kejser Hadrian til efterfølger, gift med Faustina (den ældre), hvis billede ses her. Han udvider børneforsorgen, fremmer en human lovgivning og støtter kunst og videnskab. Grænseepisoder; i øvrigt fredstid. Marcus Aurelius: "filosoffen på kejsertronen", gift med Faustina (den yngre). Som medkejser i de første år har han Lucius Verus. Germanerne bryder ind i riget, går over Alperne. Faren afværges, men den store tid i Roms historie er ved at være forbi. Commodus: den første "soldaterkejser". Han er uduelig og vidtløftig, en ny Nero; myrdes. Også i hans tid brænder Rom. Han køber sig fred med germanerne, som trænger på fra nord. Måske er det ad denne vej de 19 mønter er nået til Illerup ådal.