Rekonstruktion

De instruktive prospekter, som 16-1700-årenes store topografiske værker i så rigt mål er udstyret med, er uvurderlige som kilde til viden om datidens Danmark, men det kan ikke nægtes, at de gamle billeder som korrekt naturgengivelse lader meget tilbage at ønske. Viljen har utvivlsomt været god, men den tekniske færdighed beskeden og nøjagtighedskravet ikke stort. Resultatet er meget ofte blevet fortegnet, så at det grænser til forvrængning. Tag som eksempel Peder Hansen Resens udsigt over Skanderborg, som er gengivet herover. Det er et udmærket og rigt detaljeret billede, men vil man virkelig danne sig et indtryk af den østjyske købstad anno 1677, så må der en »oversættelse« til. Det er den, Stig Holsting har forsøgt at give i tegningen til højre.

Af Harald Andersen

Log ind eller opret en konto og tilmeld dig nyhedsbrevet for at læse denne artikel.