Præsteindberetninger

På foranledning af den lærde Ole Worm blev i 1620'erne og -30'erne udsendt rundskrivelser til landets gejstlige med opfordring til at indsende, hvad de kunne samle af historisk-topografiske oplysninger. Materialet indløb, men den store Danmarksbeskrivelse, som der åbenbart var lagt op til, udkom ikke, derimod har Worm i sit runeværk draget nytte af det, og også senere historieforskere har øst af kilden. Som tiden gik, blev det meste trykt, men spredt og efter forskellige principper. Nu - omsider - har Landbohistorisk Selskab foretaget en samlet udgivelse i to præsentable bind kaldt Præsteindberetninger til Ole Worm.

Af Redaktionen

Log ind eller opret en konto og tilmeld dig nyhedsbrevet for at læse denne artikel.