Portræt af en oldtidsby

I årene 1963-64 foranstaltedes på Århus Bispetorv en stor arkæologisk undersøgelse, som Skalks læsere har kunnet følge gennem en række artikler her i bladet. Det opsigtsvækkende var ikke fundmængden, skønt den i sandhed var stor, ikke de metertykke jordlag, som man måtte grave sig igennem, men dette, at det for første gang lykkedes at trænge ned til oldtidslaget under en dansk købstad og afdække omend kun et beskedent udsnit af en vikingetidsbys grundplan. Et par mindre udgravninger har siden fundet sted i andre dele af byen, og samtidig er det store fundmateriale blevet bearbejdet og beskrevet i et omfangsrigt værk, som netop i disse dage er udkommet under navn af »Århus Søndervold«. Det overblik, som de spredte rapporter ikke kunne give, foreligger altså nu. Det skal i det følgende forsøges at samle brikkerne af ny og gammel viden til et billede - eller rettere: til en række billeder - af det ældste Århus, som nu omsider er bragt ud af teoriernes vidtløftige verden.

Af H. Hellmuth Andersen  og Hans Jørgen Madsen

Log ind eller opret en konto og tilmeld dig nyhedsbrevet for at læse denne artikel.