Parkeringsplads og kloster

Gråbrødreklostret i Næstved er et typisk eksempel på, hvor mager og tilfældig vor viden om middelalderens fromme institutioner kan være. Bortset fra et par smånotitser, der beretter, at det skal være stiftet omkring 1240, hersker der tavshed om klostret, indtil reformationsrøret gør ende på det. Den mest positive oplysning er af så sen dato som 1553, da kongen tillod byens borgere at nedbryde klosterkirken og lægge tomten til deres torv. For første og eneste gang antydes der her noget om klostrets beliggenhed, ved Axeltorvet. I nyere tid har ledningsarbejder m.v. bekræftet, at der var noget om snakken. Ikke desto mindre var det en overraskelse, at den undersøgelse, som Nationalmuseet foretog sidste sommer, resulterede i en i hovedtrækkene klar grundplan af de gamle klosterbygninger.

Af Erik Skov

Log ind eller opret en konto og tilmeld dig nyhedsbrevet for at læse denne artikel.