Overblik

Til de bedst oplyste sider af Danmarks oldtid hører ældre jernalders bopladser - navnlig Jylland har givet vægtige bidrag. Der er udgravet hundredevis af hustomter, større og mindre dele af hele landsbyer; tilsammen tegner de et billede - stort, detaljeret, men tillige meget ensidigt. En landsby er jo ikke blot en samling huse og genstande, men et samfund ordnet i familier og ofte meden vis lagdeling. Det er mennesker, der har arbejdet på forskellig måde, haft forskellige interesser og sat mere eller mindre pris på hinanden. Om alt dette fortæller fundene også, men glimtvis, kun ganske enkelte lader os se tingene i større sammenhæng. Som Hodde.

Af Steen Hvass

Log ind eller opret en konto og tilmeld dig nyhedsbrevet for at læse denne artikel.