Oldsager har deres skæbne

Det er med oldsager som med bøger, de har skæbne. Den kan være både mærkelig og morsom. Lad os ofre sagen lidt opmærksomhed. Ikke helt sjældent ser man rundt om i de polske landdistrikter en bestemt slags møllesten med fordybning i midten brugt som fodertrug for høns og gæs. Brede jernøkser finder anvendelse som hakkejern til roer og fodergrønt. Et markfundet stentrug - efter nogles mening brugt til at male korn på - kan, fyldt med vand, tjene landsbysmeden til hærdning af jernting. Da vi i 1950 foretog arkæologiske undersøgelser ved Prosna i Kaliszområdet, bemærkedes en stok, som den tidligere godsforvalter havde hos sig og benyttede til at rense marken for kratvækst og ukrudts rødder. I den ene ende sad indbanket et jernsværd fra romertiden. Han var så venlig at forære os sværdet.

Af Zdzislaw Rajewski

Log ind eller opret en konto og tilmeld dig nyhedsbrevet for at læse denne artikel.