Middelalderborge i et mejeri

På et af Sjællands højeste punkter, en halv snes kilometer øst for Næstved, ligger den gamle herregård Sparresholm, opført ca. 1609 af Chr, 4.s mundskænk, Jens Sparre. En mere romantisk bygning skal man lede længe efter i Danmark. Samtidig er det et af de værdifuldeste huse fra renaissancen, fuldt af pragtfulde og spændende enkeltheder. I efteråret 1958 blev der lejlighed til at undersøge bygningen, og der blev herved gjort store fund under næsten dramatiske omstændigheder. Ved at undersøge den ene af slottets "hemmeligheder", d.v.s. nedløbsskakt for w.c., viste det sig, at der ved siden af kanalen måtte have været en nu tilmuret og glemt lille trappe, som oprindelig har ført fra kælderen op i stueetagen. Det var i sig selv interessant, og man besluttede at genåbne trappen. Stor var derfor overraskelsen, da det viste sig, at det gamle trapperum var opfyldt med de forlængst forsvundne udsmykninger, som oprindelig har omgivet slottets vinduer. Endvidere var der omfatninger fra kaminer og et pragtfuldt udført krigerhoved, alt udført i sandsten. Det er med disse fund blevet muligt at danne sig et sikkert indtryk af den pragt, hvormed bygningen fremtrådte efter opførelsen. Til dette kommer udgravningen af de store hvælvede, underjordiske kanaler, som fører fra "hemmeligheden” ud i slotsgraven, undersøgelser af de gamle malede lofter med deraf følgende mulighed for at rekonstruere den oprindelige ruminddeling o.s.v.

Af Hans Stiesdal

Log ind eller opret en konto og tilmeld dig nyhedsbrevet for at læse denne artikel.