Mangel på energi

(Fig. 1). Forgangne vinter oplevede vi en såkaldt energikrise, og i den anledning kan det måske være af interesse at fremdrage nogle træk fra en tid, der på dette område havde megen lighed med nutiden. Efter en længere periode med fred, økonomisk højkonjunktur, stærk expansion indenfor handel og industri og gode tider for landbruget, ramtes Danmark i begyndelsen af 1800-årene af en række udefra kommende ulykker, der fuldstændig vendte billedet.

Af Ib Varnild

Log ind eller opret en konto og tilmeld dig nyhedsbrevet for at læse denne artikel.