Løsningen

På Skalks lille skarpsindighedsprøve fremgår af hosstående billede. Det hjulformede stenanlæg var - uden al tvivl - fundamentet til en stubmølle.

Af Oscar Marseen

Stubmøllen har navn af den lodrette "stub", som møllehuset hviler på og kan drejes omkring; denne mølletypes særkende er jo, at det er hele møllehuset, ikke blot møllehatten, som drejes efter vinden. Stubben, som altså skal stå godt fast, er anbragt i en tre- eller firefod af svært tømmer, der er solidt forankret i jorden. På "svansen", den stang man tager i, når møllen skal drejes, kan være anbragt et hjul, som kører på jorden.

Stenanlægget i Svanfolk må da forklares således: På midterstenen har stubben stået, og de fire korsarme har dannet underlag for møllens krydsfod. Som det vil huskes, var der bevaret rester af selve denne fod og af de lodrette, stenompakkede pæle, der har tjent som forankring. Stenkredsen kan være den bane, hvorpå hjulet har kørt. (Fig. 1)

Billede

Fig. 1. Ingen billedtekst