Libera nos domine

Den 15. december 1625 døde rigsråd Eske Brok på Dronningborg, og blev 14 dage efter nedsat i slægtens gravkapel i Sct Mortens kirke i Randers. I modsætning til både sin far og farfar, der faldt i krigen, udåndede han fredeligt i sin seng, og da han var den sidste mand af slægten Brok, blev hans våben lagt i graven med ham. Eske Brok fik aldrig, skønt han stod på særdeles god fod med Christian 4., noget fast embede ved hoffet, men i 1596 udnævntes han til rigsråd og blev lensmand på Dronningborg (se Skalk 1972:3), et embede han beholdt til sin død. Han nåede at blive landets rigeste adelsmand, men efterlod sig ikke noget stort navn, hverken som kriger eller politiker. Når vi alligevel i dag kender ham så godt, skyldes det, at en del af hans dagbøger er bevaret til nutiden. (Fig. 1)

Af Anne-Mette Eriksen

Log ind eller opret en konto og tilmeld dig nyhedsbrevet for at læse denne artikel.