Læselyst

Den tålmodighed over for tryksværte, som kendetegner papiret, er ikke blevet os mennesker til del. Vi vælger og vrager - og det vil vi gøre også i denne artikel, der handler om årets udbud af kulturhistorisk litteratur. I spalten til højre på næste side er opstillet et udvalg, hvortil skal knyttes nogle kommentarer. Kommentatorens tilstand har under læsningen været svingende. Han har kedet sig bravt ind imellem, oftere dog glædet sig og stundom besteget begejstringens højder. En detaljeret beskrivelse af hele dette sjælelige drama tillader pladsen ikke. Vi må nøjes med i al korthed at videregive vore erfaringer.

Af Redaktionen

Log ind eller opret en konto og tilmeld dig nyhedsbrevet for at læse denne artikel.