Kvadrat grav

Igennem den sidste menneskealder har man været bekendt med forekomsten af en større stenlægning i Tønning skov, der beklæder bakkedragene ved Gudenåens vestbred nogle kilometer syd for Mossø. Den er i de sidste år blevet undersøgt. Ved udgravningen, der blev afsluttet i maj dette år, afdækkedes et højst ejendommeligt og anseligt oldtidsminde - efter alt at dømme et gravanlæg - fra stenalderens slutningsperiode. (Fig. 1)

Af H. Hellmuth Andersen

Log ind eller opret en konto og tilmeld dig nyhedsbrevet for at læse denne artikel.