Kort om kort

(Fig. 1). De ældste nøjagtige kort over Danmark er omkring 200 år gamle. I 1742 var Videnskabernes Selskab blevet stiftet, og det var denne fornemme sammenslutning, som fra ca 1760 tog fat på at organisere en opmåling af hele landet og udsende en række fine landkort. Det var et kolossalt arbejde, som kom til at strække sig over et par menneskealdre. Målingerne var baseret på trianguleringsmetoden (se billederne øverst), som anvendes den dag i dag ved kortarbejde i marken. Hjælpemidlet var et såkaldt målebord, og de grundkort, som udarbejdedes, blev derfor kaldt målebordsblade; de var i forholdet 1:20 000, men med dem som grundlag blev der, med stor bekostning, lavet 17 kobberstukne kort over det nuværende Danmark i forholdet 1:120 000, som blev udgivet 1768-1825. Disse kobberplader er heldigvis bevaret, de er i dag i Geodætisk Instituts varetægt, og man kan købe aftryk af dem enten gennem boghandleren eller ved at begive sig ned i Instituttets salgsafdeling i Christian 4.s historiske »Proviantgård« på Slotsholmen; det er for resten i sig selv en spændende udflugt. (Fig. 2), (Fig. 3).

Af Paul G. Ørberg 

Log ind eller opret en konto og tilmeld dig nyhedsbrevet for at læse denne artikel.