Køb dansk

(Fig. 1) I 1757 tryktes med universitetsprofessor J.C. Kalis godkendelse et anonymt skrift indeholdende »Oeconomiske Betragtninger om Aarhus Stift«. De fire små hæfter på tilsammen 103 sider fik et overordentlig fint skudsmål i »Kiøbenhavnske Nye Tidender om lærde og curieuse Sager« i september samme år, og snart efter godtgjordes det, at der bag anonymiteten skjulte sig en af vort lands store historiske samlere, kancelliråd Hans de Hofman, kendt for sine topografiske udgivelser. Til hans senere bedrifter hører redaktionen af Den danske Atlas, som han overtog efter sin svoger Erik Pontoppidan. Ikke mindst den har bevaret hans navn for eftertiden. (Fig. 2)

Af Thomas W. Lassen

Log ind eller opret en konto og tilmeld dig nyhedsbrevet for at læse denne artikel.