Kirkens vogtere

En lille samling relikvier har været til undersøgelse på Nationalmuseet, men vil i nær fremtid blive lagt på plads i Seem kirkes alterbord, hvor de hører hjemme og har hvilet i henved 800 år. Landsbyen Seem ligger ved Ribe, og dens kirke er ikke særlig mærkelig - heller ikke på dette punkt. Det er netop karakteristisk for middelalderkirkerne, at de i deres alter har eller har haft et hulrum, en såkaldt »helgengrav«, med rester af fromme mænd og kvinder, som man på den måde knyttede forbindelsen med og gjorde til kirkens og menighedens særlige beskyttere. Relikviekulten i Danmark har tidligere været behandlet her i bladet (1972:3) – i øvrigt med Seem som udgangspunkt. De nu foreliggende resultater er imidlertid så spændende, at de retfærdiggør emnets genoptagelse.

Af Jens Vellev

Log ind eller opret en konto og tilmeld dig nyhedsbrevet for at læse denne artikel.