Kathoveddøren

En berømt detalje ved Ribe domkirke er den såkaldte Kathoveddør, som danner indgang til søndre korsarm. Sit ejendommelige navn, der i hvert fald går tilbage til 1500-årene, har den fået af et bronzeløvehoved, som med dørring i flaben modtager kirkens gæster, men der er andre kunstværker i nabolaget, og de påkalder nok så megen opmærksomhed. Den til døren hørende portal har foroven to relieffer. Døroverliggeren, det halvrunde »tympanon«, viser korsnedtagelsen, et kendt motiv i den tidlige middelalder, men her af billedhuggeren hævet til høj og sjælfuld kunst. Og i trekantfeltet højt over døren ses en komposition, som også er et betydeligt kunstværk, men mindre ved personskildringen end ved den velberegnede opbygning. Det er det relief, vi her skal hellige os, men forinden vil vi kort ridse portalens og dermed kirkens tilblivelseshistorie op.

Af Erik Moltke

Log ind eller opret en konto og tilmeld dig nyhedsbrevet for at læse denne artikel.