Kælderlejlighed

Luftfotografering er i de seneste tiår blevet et vigtigt hjælpemiddel for arkæologien. Et fortidsminde kan ved betragtning i fugleperspektiv røbe hemmeligheder, som kan blive til stor nytte ved den efterfølgende udgravning, men nok så vigtigt er det, at helt nye og ukendte anlæg såsom bopladser og grave kan give sig til kende på billederne - ting, som end ikke kan anes, når man betragter dem fra den flade jord. Systematisk affotografering af større landområder kan øge kendskabet til den forhistoriske bebyggelse væsentligt, som det f.eks. er sket her i landet gennem den engelske arkæolog J. K. St. Josephs overflyvninger i slutningen af 1960-erne (se Skalk 1968:4). Blandt de mange bopladser, som dukkede op ved den lejlighed, var der enkelte af ukendt type. Herom handler det følgende.

Af Jørgen Lund

Log ind eller opret en konto og tilmeld dig nyhedsbrevet for at læse denne artikel.