Jeg lod plante et træ

(Fig. 1) Efteråret 1865 ventede København besøg af 2000 nordslesvigere. Tabet af grænselandet var endnu i frisk erindring, og alle døre åbnede sig for gæsterne. Også blandt studenterne på Regensen opstod spontant et ønske om at optræde som værter i den uge, besøget skulle vare. Man holdt generalforsamling, og det vedtoges, at en festkomite med stud.jur. Hugo Hørring i spidsen skulle forestå modtagelsen. Hørring, der senere blev højres konseilspræsident, mødte allerede her sin fremtidige politiske modstander den radikale Hørup, der også var regensianer, og som ønskede besøgets omfang begrænset mest muligt. Alt blev imidlertid planmæssigt gennemført og med udmærket forløb. Tilbage for festkomiteen var at gøre regnskabet op, hvilket ikke skete uden bange anelser. Stor var overraskelsen, da der viste sig et overskud på 21 rigsdaler, 1 mark og 4 skilling. »Comiteen blev herved sat i en stærkt bevæget sindsstemning.«

Af O. Hvidberg-Hansen

Log ind eller opret en konto og tilmeld dig nyhedsbrevet for at læse denne artikel.