Jamen jernet – ?

For to numre siden bragte Skalk en artikel om jernudvinding i oldtidens Danmark. Som billedet viser, er teori nu omsat i praktisk forsøg. De med trækul og mosemalm fyldte ovne brændte i 30 timer. Resultatet af forsøget kan kort sammenfattes således:

Af Olfert Voss

Det billede, som tegnede sig i og under den udbrændte ovn, var meget lig det, som vi kender fra fundene.

Men slaggen var størknet for tidligt. Slaggeblokken havde dannet sig nederst i ovnen og ikke i gruben under den. Det må bemærkes, at vi over gruben havde anbragt en sindrig spærring, som skulle forhindre alt andet end netop den flydende slagge i at komme ned i gruben. Spærringen synes at have været lidt for effektiv.

Jernet, som efter teorien skulle dannes oppe i ovnen, klæbende til dens sider, blev fundet, men kun i meget ringe mængde; der var næppe nok til et søm.

Forsøget lykkedes altså ikke; men det viser vistnok, at vi er på rette vej. Det vil derfor blive fulgt op af nye forsøg - og ikke alene af os; et vestjysk stålværk har taget opgaven op. Måske kan det virke ansporende, at der også i Sverige og Norge arbejdes energisk på at løse den ældste jernudvindings problem.