Jagtlykke

Den oldtidsboplads, som her skal omtales, blev fundet en aften for nogle år siden på hotellet i Stenmagle. Når sligt kan lade sig gøre, skyldes det, at stenalderfolket med forkærlighed bosatte sig på ganske specielt terræn. Med et kort foran sig er det let at udpege de oplagte steder, hvor det vil lønne sig at søge.

Af Harald Andersen

Den følgende dag blev sporet fulgt. Det stod godt og klart. Her var flint i mængde, affald fra tilhugning, men også egentlige redskaber, som skulle tillade en datering af pladsen. Her var ting, som tydeligt nok hørte til i yngre stenalder. Der var også små, fine skrabere og knive fra meget ældre tidsrum. Desuden nogle mærkelige, uvant store og grove flækker, som ikke rigtig lod sig anbringe. Denne boplads var øjensynlig en sammenkogt ret. - Flintsøgeren fandt sig en fredfyldt plet og spiste frokost.

Før turen gik videre, tog han et sidste vend over marken og stod pludselig med et flintstykke i hånden, en pilespids. Det var "Brommepilen", de første efter-istidsmenneskers våben. Da faldt der nyt lys over formiddagens fund.

Det var i 1948, St. Bededag, at Stenmagle-bopladsen, der hører til vore ældste, blev fundet. Den første af slagsen var få år i forvejen blevet undersøgt nogle sogne sydligere, ved Bromme nord for Sorø (billederne viser genstande derfra). (Fig. 1) (Fig. 2) (Fig. 3) Forskellige forhold har bevirket, at den nye lovende plads først nu kan udgraves. Det sker - her som i Bromme — under dr. Therkel Mathiassens ledelse.

Billede

Fig. 1. Ingen billedtekst

Billede

Fig. 2. Ingen billedtekst

Billede

Fig. 3. Ingen billedtekst