Istidsmandens redskaber

I det forholdsvis beskedne tidsrum, arkæologien har eksisteret som selvstændig videnskab, har det adskillige gange været nødvendigt at revidere opfattelsen af, hvornår Danmark først blev befolket. Det, som på et tidspunkt var det ældste fund, er blevet afløst af et ældre, som igen har måttet vige for et endnu ældre. De henved 15.000 år, som er forløbet siden istidens ophør, blev efterhånden udfyldt. Hvor isen var, kunne menneskene ikke være, men det betyder ikke, at forfølgelsen er opgivet; den kan med god grund genoptages i de lange varmeperioder, mellemistiderne, som skyder sig ind i kuldetiden og - omend kun for en tid - hæver forseglingen.

Af C. J. Becker

Log ind eller opret en konto og tilmeld dig nyhedsbrevet for at læse denne artikel.