Hofalkymisten

Sent på året 1667, altså for præcis 300 år siden, kom en udlænding til København, og man kan uden overdrivelse sige, at han blev godt modtaget. Kongen gav ham bolig på slottet, forsynede ham med heste og vogn og lod fire tjenere og en adelsmand sørge for hans opvartning. Der tillagdes ham en ugentlig gage på 100 rigsdaler, et beløb, der sidestillede ham med rigets øverste embedsmænd.

Af Olaf Jørgensen

Log ind eller opret en konto og tilmeld dig nyhedsbrevet for at læse denne artikel.