Han stod med et sværd i hånden

Og har utvivlsomt set temmelig overrasket ud, for han hav- trukket det blankt op af skeden, men af sødyndet i og har ude ikke Røgbølle sø på Lolland.

Af Mogens Ørsnes

Billede

Fig 1:
Ingen beskrivelse

Det skete sidste sommer, da den 23-årige Jørgen Snedker – ud af en arkæologisk interesseret familie - gik tur langs søbredden. Hans øje blev fanget af "noget" ude i det klare vand. Han vadede ud, tog fat i det og trak til - og så holdt han om det støbte fæste på et 70 cm langt, velbevaret bronzesværd. Blankt metal med sirlige ornamenter, æggene skarpe og odden spids. Klar til brug, som da smeden for henved 3000 år siden afleverede det til en lykkelig køber. For sværdet er fra den ældre bronzealder og et nordisk produkt. Det er eet af de smukkeste stykker, vi ejer, og en pryd for samlingen i Maribo Stiftsmuseum, hvor det, efter konservering og fotografering på Nationalmuseet, nu er udstillet.