Grubberen

Der har tidligere her i bladet (1968:3 og 5) været talt om den fare, som nyere jordbehandlingsmetoder betyder for landets endnu ikke udgravede oldtidsminder. Øget pløjedybde har allerede kostet dyrt. Værre er dog undergrundsløsningen, som i de senere år har vundet stedse større udbredelse. Vægten af de tunge traktorer bevirker en for afgrøden skadelig sammentrykning af jorden under pløjelaget. For at bøde herpå anvendes et særlig dybtgående redskab, undergrundsløsneren eller grubberen. Arkæologerne kender fra deres arbejde rundt om i landet kun alt for godt dens karakteristiske spor. Billedet herover viser resultatet af blot en enkelt grubning på en jysk bronzealderboplads. Det er ikke vanskeligt at forestille sig, hvordan dette oldtidsminde vil se ud, når behandlingen har været gentaget en snes gange. (Fig. 1).

Af Redaktionen

Log ind eller opret en konto og tilmeld dig nyhedsbrevet for at læse denne artikel.