Genfund

(FIG 1) To små metalstatuetter af bronzealderligt tilsnit har fra gammel tid befundet sig på Nationalmuseet. De var erhvervet til forskellig tid (1823 og 1839) og fra forskellige mennesker, begge uden fundoplysninger. Figurerne var vidt forskellige: den ene majestætisk tronende med hånd på brystet og hornet hjelm på hovedet, den anden i vild gymnastisk udfoldelse. Ingen kunne ane, at de to havde med hinanden at gøre. Ikke før omkring 1950 et brev dukkede op. Det er skrevet 2. januar 1779 af en ung norsk teolog, Marcus Schnabel, der på det tidspunkt var i Danmark, hvor han vikarierede for den syge pastor Wellejus i Herlufmagle nord for Næstved. Det må have glædet modtageren, historikeren Gerhard Schøning, at høre om velbefindende og flinke sydsjællændere, men det, som især har interesseret ham, er nok efterfølgende passus: »Hos min pastor hr Wellejus har jeg fundet nogle malm-billeder, som jeg på hosstående side har udkastet, for at høre om der var noget rart i dem, og om de fortjente nøjere at aftegnes; thi han skiller sig nok ej ved dem«. Det omtalte udkast viser vore to figurer og flere til. De er, hedder det i en randbemærkning, »for nogle år siden fundne i jorden ved Grævens Vænge, straks ved Næstved«.

Af Harald Andersen

Log ind eller opret en konto og tilmeld dig nyhedsbrevet for at læse denne artikel.