Fyldskifter

(Fig. 1) Den, som graver et hul i jorden, dækker pænt efter sig og lader græsset gro, vil i reglen mene, at alle spor af det skete dermed er udslettet. Men det er ikke tilfældet, en kyndig undersøgelse af stedet vil meget let afsløre, hvad der er foregået. Når overjorden fjernes, vil der tegne sig en figur i den blotlagte undergrundsoverflade; det skyldes, at den lyse opgravede jord ved tilfyldningen er blevet blandet op med muld. Denne uorden i jordlagenes harmoni kaldes et fyldskifte. Ordet er ofte forekommet i dette blads spalter.

Af Svend Nielsen

Log ind eller opret en konto og tilmeld dig nyhedsbrevet for at læse denne artikel.