Fremvisning af en sjældenhed

(Fig. 1). Takket være en ung piges årvågenhed har Nationalmuseet for nylig kunnet indlemme et virkeligt pragtstykke i sin samling. Det ses pa billedet: En udsøgt ornamenteret bendolk lavet af elsdyrets mellemfodsben, forsynet med flintægge. Mens flintægspyddet forekommer ret hyppigt i ældre stenalders fund, er flintægdolken sjælden. Der kendes fra Danmark syv i alt. Enestående er dolken i sin udsmykning Grundelementet i ornamentikken er et S-formet tegn Af dette enkle motiv er sammenstillet en næsten rytmisk række af korte blokke med fire-seks S'er i hver og enkelte lange blokke med noget lavere S'er. På begge dolkens bredsider er der to sådanne rækker. En enkelt af de korte blokke adskiller sig fra alle de andre, ved at S'erne vender modsat. Hvorfor?

Af Olfert Voss

Billede

Fig. 1: Ingen figurtekst.

Enestående er det, at alle flintskærperne på een nær sidder på plads, fæstnet med birketjære i de furer, som er skåret ind i benstykkets smalsider. Flintskærperne er uretoucherede småflækker. De er anbragt symmetrisk, men dog sådan, at når man ser flækkerne i den ene side fra undersiden, ser man samtidig flækkerne i den anden side fra ryggen. Sådan er den almindelige anbringelse af disse skærper.

Enestående er også dolkens længde. Den er med sine 33 cm den største af de syv, vi kender.

Dolken er fundet ved Skellingsted Bro i den sjællandske Åmose - desværre på et sted, hvor åen flere gange har skiftet leje og derved bragt vild uorden i lagfølgen, så at ting fra ældre og yngre stenalder findes sammen i skøn blanding. En lignende og bedre dateret dolk er imidlertid fundet på Kongemosebopladsen, som ligger lidt østligere i samme mosedrag. Også den er et elegant stykke, og fundet viser, at formen hører hjemme i slutningen af Maglemosetid, for ca. 7000 år siden.