Fra rådhusets loft

Det er en kendt sag, at der kan gøres gode fund i museernes montrer og magasiner, men man venter sig jo ikke alverden, når man en sommerdag på Kolding byhistoriske arkiv præsenteres for to almindelige gule kuverter med påskriften »fra Rådhusets Loft«. I den ene lå et randskår af en stor jydepotte, det sorte glittede lertøj, som vi kender så godt fra byudgravninger, hvor det i tiden efter 1500 indtager en ganske dominerende plads. I den anden var der to rødbrændte, grønglaserede ovnkakkelskår med tekstilaftryk på bagsiden og relief på forsiden, heller ikke disse på nogen måde sjældne. Faktisk er sådanne skår blandt de mest typiske fund fra 1500-årene og på grund af den store variation i motiv, og fordi de er så forholdsvis nemme at datere, altid populære blandt udgravere og publikum. (Fig. 1, fig. 2)

Af Vivi Jensen

Log ind eller opret en konto og tilmeld dig nyhedsbrevet for at læse denne artikel.