Fra det gamle voldkvarter

To gange tidligere har man her i bladet kunnet læse om det ældste Århus, sådan som det kom for dagen i den store udgravning ved Bispetorvet, næsten i skyggen af domkirken. Der er fortalt om baggrunden for gravningen, om ældre fund og om de litterære kilders oplysninger (1963:4). Og der er redegjort for stillingen, da arbejdet var midtvejs (1964:2); volden, som har omgivet byen, var påtruffet, og inden for den var huse begyndt at dukke frem. Nu er udgravningen afsluttet. Seks hustomter fra byens allerældste tid er afdækket inden for det lille område, som var til rådighed: et bykvarter fra vikingetiden, som i al sin lidenhed repræsenterer en betydelig arkæologisk landvinding. Som det blev udtrykt i den sætning, som sluttede sidste artikel: Det er første gang en dansk købstad har haft lejlighed til at se så langt tilbage i sig selv. (Fig. 1)

Af H. Hellmuth Andersen

Log ind eller opret en konto og tilmeld dig nyhedsbrevet for at læse denne artikel.